Förstärkare


Förstärkaren står ofta i centrum då man talar om högtalarsystem. Det här beror på att man använder sig av en förstärkare för att öka spänningen (amplituden) hos den signal som skickas via högtalaren. Man kan också säga att det rör sig om att öka eller minska på strömstyrka för att på så vis påverka ljudeffekten. I slutet av 1900-talet så var det mycket vanligt med musiksystem för hemmet där man använde sig av förstärkare för stereobruk för att kunna få bättre ljud av skivor såväl som av radiosändningar. När det digitala ljudformatet introducerades så fortsatte förstärkaren att ha en viktig roll då den gjorde det möjligt att reglera högtalarkanaler för att på så vis sprida ljudet i ett rum på önskat vis.

Förstärkaren – ljudanläggningens hjärta

En silvrig förstärkareMan kan verkligen säga att förstärkaren är ljudanläggningens hjärta för det är via denna som man enkelt att kan välja vad man vill lyssna på och även kalibrera ljudeffekt för att ljudet ska bli så bra som bara möjligt. Med en större förstärkare så kan man få tillgång till mer, men det betyder inte att mindre modeller inte är lika bra. Man måste alltid ta en titt på den effekt, känslighet och de olika funktioner som varje förstärkarmodell kan leverera. Om det är viktigt att kunna komma åt musik via nätet så måste förstärkaren även klara av trådlös kommunikation, och då krävs det lite mer än då man bara vill komma åt stationära apparater som finns i samma rum.

Vad är en receiver?

Det är ofta så att man talar om receivers och man kan ju undra om en receiver är samma sak som en förstärkare? Svaret är att det här rör sig om en förstärkarmodell där man har en radiomottagare. När det rör sig om hembioförstärkare så kallar man dessa för receivers då de har radiomottagaren inbyggd. Det är dock inte så att varje hembioförstärkare är en receiver för här finns det också modeller som inte har en radiodel utan enbart är utvecklade för de högtalare som finns i rummet där man vill njuta av sitt hembiosystem.

Fjärrstyrning med kontrolldosa

En gång i tiden så var det självklart att man fick knappa in inställningarna direkt på förstärkaren som hade rattar och spakar. Idag så kan man istället använda sig av en kontrolldosa för att fjärrstyra förstärkarens funktioner. Mer avancerade receivers för hembiosystem kan ha riktigt avancerade fjärrkontroller med display som man kan använda för att ställa in allt från TV till musikspelare. Med fjärrkontrollen så kan man genast se till att rätt ingång aktiveras varpå man får det önskade ljudet i sitt högtalarsystem.

Det bästa ljudet

Förstärkarens roll är ju att hjälpa till med att skapa en riktigt bra ljudbild. Man behöver högre watt-effekt för att förstärkaren ska orka men det här är inte det enda som kommer att avgöra hur bra ljudet blir. Det gäller nämligen att få kontroll över ljudet för att minska saker som distortion vid hög volym och för att även behålla en klar ljudbild vid lägre ljudnivåer. Med avancerade kretsar, och omvandlare av digitalt till analogt så får man en högre kvalitet så det här är något som man måste ta en titt på då man ska välja rätt modell. Det gäller även att matcha den typ av högtalare som man har med rätt förstärkare då större högtalare kan komma att kräva lite mer för att man ska få den fina ljudbild som de kan erbjuda.