Högtalare


Det finns en massa olika sorter av högtalare och vi tar för givet att apparater som TV, dator, stereo, telefoner och mer ska ge ifrån sig ljud. Inte nog med detta, tekniken för tillverkning av högtalarsystem har kommit så långt att vi dessutom förväntar oss bra ljud även från riktigt små apparater som en mindre mobiltelefon. Med hur fungerar egentligen en högtalare?

Så fungerar en högtalare

Högtalare med märkningGrundtekniken för högtalare går ut på att den sätter luft i rörelse vilket är det som ska till för att vi ska kunna uppfatta ljud. Ljudet som kommer från högtalaren rör sig som vågor, och det är därför som man kallar det för ljudvågor. Det är som sagt så att ljudsystem kan se lite olika ut och det finns mer eller mindre avancerade högtalarmodeller som kommer att erbjuda ett större eller mindre ljudregister varpå man får en mer eller mindre komplett ljudbild. En vanlig högtalare har en ingång för elektricitet som kommer att få en spole i högtalaren att röra sig upp och ned. Spolen påverkar ett membran som vibrerar av spolens rörelse och det här leder vidare till att luft sätts i rörelse och att ljudet på så sätt kan transporteras vidare till oss.

Det här är en mycket förenklad beskrivning av processen i högtalaren och det är givetvis så att det finns många fler delar och element som kommer att påverka ljudet och dess olika delar. Med filter så ser man till att de olika frekvenserna filtreras så att man får den ljudbild som man är ute efter.

Viktig teknik

I och med att vi förväntar oss att kunna höra bra från så många olika typer av apparater så finns det högtalarsystem som är särskilt framtagna för att passa allt från datorer till MP3-spelare. Ibland så är högtalarna inbyggda i apparaten och ibland så får man köpa fristående högtalarsystem för att kunna höra ordentligt. När man ska koppla sin dator eller TV till fristående högtalare så kan man göra detta på lite olika sätt och man måste ta reda på hur man ska koppla på rätt sätt och givetvis vilken typ av högtalarsystem som är lämpligt. Märkningen på en dator kommer att peka ut vilka datorhögtalare som kan passa och man kan alltid finna mer information om detta genom att söka online efter ljudsystem som passar till den specifika dator eller TV som man har.

Ljudet är viktigt och för många så blir det störande då en dator eller TV inte återger ljud på ett bra sätt. Man brukar talar om effektivitet och känslighet vilka båda är faktorer att beakta. Det är ju dels så att man vill få bra effekt och kunna skruva upp volymen, men samtidigt så krävs det känslighet så att man fortsatt har en bra samlad ljudbild. De här två parametrarna går inte hand i hand så det gäller att se på högtalare som kan erbjuda både effekt och känslighet då man är ute efter det perfekta ljudet.